Over de Voedselbank

Voedselbank in Moerwijk
Geloven in Moerwijk helpt met de Voedselbank in Moerwijk mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.
De Voedselbank in Moerwijk is naast een uitdeelpunt ook een ontmoetingsplek. Een plek waar we als Geloven in Moerwijk activiteiten organiseren om mensen met een krappe beurs een kans te bieden hun leven weer op de rails te krijgen.

We bieden mensen een luisterend oor, maar je kunt bij ons ook terecht voor hulpvragen, informatie over cursussen, gezellige activiteiten, financieel advies en ook vrijwilligerswerk

Elke donderdag is de Voedselbank Moerwijk in de Marcuskerk op de Jan Luykenlaan 92 (ingang om de hoek in de Jan Vosstraat) van 13:00 tot 15:00 uur open

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbank Haaglanden  helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt er voor gezorgd dat mensen in armoede worden geholpen, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?
Een voedselpakket kan alleen worden aangevraagd door een hulpverlenende instantie, zoals Maatschappelijk werk, Leger des Heils, kerkelijke hulpverlener, sociale dienst, schuldhulpverleners, bewindvoerders e.d. U kunt niet zelf rechtstreeks een voedselpakket aanvragen. De voedselbank beoordeelt de aanvraag en kijkt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar 
registratie@voedselbankhaaglanden.nl of neem op maandag of dinsdag tussen 9.30 uur en 14.30 uur telefonisch contact op met de afdeling Registratie van de Voedselbank Haaglanden via 0174-212000 (kiezen voor optie 2)

Of neem contact op met Bettelies Westerbeek via 070 221 211 3 / geloveninmoerwijk@gmail.com