ANBI status

Geloven in Moerwijk heeft een stichting om fondsen te kunnen werven: Pionieren in Moerwijk. De Stichting Pionieren in Moerwijk. – is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat uw en jouw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Op deze pagina vindt u de daarvoor relevante gegevens.

Naam: Stichting Pionieren in Moerwijk handelend onder Geloven in Moerwijk   Geloven in Moerwijk ANBI-logo-Geloven-in-Moerwijk-Pionieren-in-Moerwijk-300x239 ANBI status

KVK Haaglanden:                66186242
RSIN:                                     856432623
Postadres:                            Esmoreitplein 25, 2531 EJ, Moerwijk – Den Haag
Telefoonnummer:                 070 221 211 3
Emailadres algemeen:        geloveninmoerwijk@gmail.com

– Jaarverslag 2016

– Jaarverslag 2017 

– Jaarverslag 2018 

– Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

– Beleidsplan

Over ANBI 
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

Over Geloven in Moerwijk
Geloven in Moerwijk is een jonge, pionierende huis + tuin + keuken = kerk in de armste wijk van Den Haag, zoniet van Nederland; Moerwijk. Bij een traditionele kerk is het gebruikelijk dat de gemeenteleden ‘de tienden‘ betalen. Maar in een wijk waar 85% van de huishoudens hun rekeningen niet op tijd kan betalen, kunnen wij dat niet vragen. Daarom zijn wij volledig afhankelijk van collectes, fondsen, subsidies en donaties.

Doneren kan door uw gift over te maken naar NL 18 BUNQ 203 572 02 14 tnv Stichting Pionieren in Moerwijk.

Stichting Pionieren in Moerwijk heeft een ANBI status en daardoor zijn uw financiële giften fiscaal aftrekbaar.

Wat de Belastingdienst zegt over doneren.
Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.Controleer wel even of de instelling inderdaad een ANBI is. Dat kan met ons Programma ANBI opzoeken.

U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken
U moet wel voldoen aan de voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn en wat het verschil is tussen periodieke en gewone giften, leest u bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet
Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u een fiscale partner? Tel dan de giften van u en uw partner bij elkaar op
Bij gewone giften telt u ook de drempelinkomens op.
Weet u niet of u een fiscale partner hebt? Gebruik dan het hulpmiddel Welke heffingskortingen kan ik krijgen?.

Meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift(en) is re vinden op de website van de Belastingdienst

Mogen we ook op uw en jouw gebed, betrokkenheid en/of financiële steun rekenen?