Privacyverklaring

Privacy verklaring Geloven in Moerwijk
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook geloofsgemeenschappen zoals Geloven in Moerwijk en de steunstichting Pionieren in Moerwijk vallen hieronder. Wij willen bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van onze leden, vrijwilligers en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen Geloven in Moerwijk met persoonsgegevens te maken heeft, zich aan de geldende regelgeving houdt. Wij hebben daarvoor onderstaand privacy statement opgesteld, dat wij de komende tijd verder zal ontwikkelen en uitwerken.


Geloven in Moerwijk verwerkt zo minimaal mogelijk je persoonsgegevens als je deelneemt aan onze activiteiten, je onze hulp nodig hebt (gehad) en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@geloveninmoerwijk.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Geloven in Moerwijk verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw donatie
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om contact met je te hebben
 • Geloven in Moerwijk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Geloven in Moerwijk zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: tot uitschrijving.

In kaart brengen websitebezoek
Geloven in Moerwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof de bezoeker deze betreffende website bezoekt. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Donaties
Bij donaties verwerken we de persoonsgegevens die je als donateur aan ons verstrekt voor het afhandelen van de eenmalige of doorlopende donatie aan Geloven in Moerwijk. Bij doorlopende donaties zijn dit je bankrekeningnummer, naam en e-mailadres, het donatiebedrag, de startdatum en frequentie van doneren. Als je aangeeft dat je merchandise wil ontvangen zullen we hiervoor ook je adresgegevens verzamelen. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de donatie te verwerken en om aan onze wettelijke administratieve verplichtingen te kunnen voldoen.

Eenmalige donaties
Eenmalige donaties worden uitgevoerd via de betaalmodule van Mollie. Voor de uitvoering van donaties via deze betaalmodule moet Mollie persoonsgegevens verwerken. Hierop is het Privacybeleid van Mollie van toepassing en is Mollie de verwerkingsverantwoordelijke. We raden je aan om het privacybeleid van Mollie door te nemen voordat je van hun betaalmodule gebruik maakt.

Zelf overmaken
Het is ook mogelijk om je donatie zelf direct over te maken naar onze bankrekening. In dat geval worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het overmaken van het bedrag verwerkt door jouw bank en onze bank (Privacybeleid van bunq Bank).

Nieuwsbrieven
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologie die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Reactie op blogposts
Wanneer er reacties geplaatst worden onder blogs op onze website worden hierbij de IP-adressen en, waar ingevuld door de bezoekers, e-mailadressen en namen opgeslagen. IP-adressen worden uitsluitend opgeslagen om spam te voorkomen. Alleen de gebruikers van WordPress van Geloven in Moerwijk (de vaste medewerker(s) en een strenge selectie van vrijwilligers) kunnen deze gegevens zien. Deze gegevens worden bewaard zolang de desbetreffende reactie zichtbaar is op de website.

Formulieren, e-mails en relatiebeheer
Als je een (contact)formulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt (@GeloveninMoerwijk.nl), dan zullen we de persoonsgegevens die je ons hiermee stuurt, verwerken en bewaren zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ontvangen e-mails kunnen we daarnaast ook bewaren voor zover dit voor een goede uitvoering van onze reguliere werkzaamheden noodzakelijk is.

Wanneer je via onze website deelneemt aan een poll, wordt je IP-adres uitsluitend gelogd om vast te stellen dat er per IP-adres maar één keer wordt gestemd. De verzameling van IP-adressen voor een poll wordt permanent verwijderd op het moment dat de betreffende poll gesloten wordt.

Als je in het kader van onze werkzaamheden vrijwillig je contactgegevens aan ons verstrekt met de bedoeling dat we je via deze contactgegevens kunnen bereiken, bijvoorbeeld door het verstrekken van een visitekaartje of omdat je je als vrijwilliger inzet voor Geloven in Moerwijk, kunnen we deze gegevens bewaren voor zover dat in het kader van onze reguliere activiteiten, waaronder relatiebeheer, noodzakelijk is.

Voor het beheren van contactgegevens van relaties gebruiken we de open source software CiviCRM. Deze software draaien we in eigen beheer op onze eigen servers. E-mailadressen van relaties kunnen ook lokaal bewaard worden in de persoonlijke adresboeken van medewerkers van Geloven in Moerwijk. Op verzoek zullen we uiteraard je contactgegevens uit onze systemen verwijderen.

Overige activiteiten
Voor alle andere activiteiten die Geloven in Moerwijk organiseert, zoals de organisatie van Vieren in Moerwijk, de Pizza Avond of andere acties waarbij de inzet van belangstellenden wordt gevraagd, geldt dat Geloven in Moerwijk zo min mogelijk persoonlijke gegevens vraagt. Als Geloven in Moerwijk in campagnes samenwerkt met andere organisaties, bijvoorbeeld in Europees verband, zal zij erop aandringen dat er een helder privacybeleid wordt gevoerd.

Verstrekking aan derden
We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:

 • als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen; of
 • als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

Je rechten
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en deze in bepaalde gevallen aan te passen of te laten verwijderen. Ook kan je in bepaalde gevallen ons verzoeken om ons gebruik van je gegevens te stoppen of ons verzoeken om je gegevens in een machine readable formaat te verstrekken.

Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail of post een verzoek sturen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen we om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren.

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website Uitleg over je rechten van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht.

Wijzigingen privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.

Onze contactgegevens
Voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring is de stichting Geloven in Moerwijk (GiM) de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Vragen over onze privacyverklaring of wil je één van je rechten uit de AVG uitoefenen? Neem dan contact met ons op.
Per post: Stichting Pionieren in Moerwijk, Esmoreitplein 25, 2531 EJ, Moerwijk – Den Haag. Per mail: welkom @ geloven in moerwijk . nl.

De Stichting Pionieren in Moerwijk is gevestigd op de Starterstraat 7, 2531 EJ, Moerwijk – Den Haag, Nederland. Geloven in Moerwijk is als Stichting Pionieren in Moerwijk ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66186242.

Je kan doneren aan Geloven in Moerwijk via de bankrekening van NL 82 BUNQ 2042 5094 50 tnv Stichting Pionieren in Moerwijk. Wil je leiver via iDeal doneren? Dat kan en wel via deze link. Je kan Geloven in Moerwijk ook machtigen om periodiek een donatie van je rekening af te schrijven, en je kan die machtiging op ieder moment weer intrekken. Je hoeft daarvoor alleen een mail te sturen naar welkom @ geloven in moerwijk . nl. Wij verzoeken je daarbij je naam, adres en rekeningnummer te vermelden, en we waarderen het ook als je zou willen aangeven waarom je de machtiging wil opzeggen (maar dat is niet verplicht). Geloven in Moerwijk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Geloven in Moerwijk streeft ernaar dat de informatie op haar website correct is. Mocht je een fout vinden, laat het ons vooral weten. Je kan ons bereiken op welkom @ geloven in moerwijk . nl.