Diaconie

Diaconie in Moerwijk
Het werk van een kerk als Geloven in Moerwijk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Wij zetten ons in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Je kunt een beroep doen op de diaconie voor financiële ondersteuning, sociale hulp, voedselhulp.

Diaconaat is praktisch en sociaal werk. Als kerk zijn we als Geloven in Moerwijk door het evangelie geïnspireerd, willen met hun diaconale werk voorkomen dat mensen of groepen aan de kant blijven staan. We zetten ons in om sociaal-maatschappelijke nood aan te pakken en werken aan rechtvaardige verhoudingen in de samenleving.

Wie in de problemen is geraakt door geldgebrek, schulden of dakloosheid of door andere oorzaken even niet meer het hoofd op eigen kracht boven water kan houden, kan een beroep doen op  ons als kerk. Wij kunnen op verschillende manieren hulp organiseren. Bijvoorbeeld door je te voorzien van een Voedselpakket via de Voedselbank

Het werk van de diaconie wordt door vrijwilligers gedaan.
Waar nodig verwijzen door en/of werken we samen met hulpverlenende instanties in Moerwijk of erbuiten.

Heb je vragen over het leven of geloven? Heb je hulp nodig? Neem dan gerust contact op met onze pastor & pionier, Bettelies Westerbeek.
Een koffie-afspraak in Moerwijk is zo gemaakt (zwart zonder suiker ;-)).

Ons telefoonnummer is:          070 – 221 211 3
Algemeen emailadres is:        geloveninmoerwijk@gmail.com

Of vul onderstaand contactformulier in