Voedselbank Moerwijk

Voedselbank Moerwijk logo banner

De Voedselbank in Moerwijk helpt wekelijks 150 gezinnen aan eten door ze tijdelijk van een voedselpakket te voorzien. Om de klanten van de Voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt er voor gezorgd dat mensen in armoede worden geholpen, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Op de website van de Voedselbank Haaglanden vind jouw hulpverlener meer informatie over het doen van een aanvraag. Let op! Je kunt niet zelf een voedselpakket aanvragen alleen een hulpverlenende instantie kan dat doen. Heb je nog geen hulpverlener maar heb je wel een voedselpakket nodig? Neem gerust contact met ons op

Geloven in Moerwijk is samen met de diaconie van de Marcuskerk (PG de Drieklank), de Moerwijk Coöperatie en de Pit van Moerwijk betrokken bij de Voedselbank Moerwijk.

Op donderdag van 13:00 tot 14:30 uur in de Marcuskerk op de Jan Luykenlaan 92a (ingang om de hoek in de Jan Vosstraat)

Over de Voedselbank in Moerwijk
Met de Voedselbank in Moerwijk helpen Geloven in Moerwijk ism de Marcuskerk (PG de Drieklank) mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.

De uitgiftepunten van de Voedselbank in Moerwijk zijn naast een uitdeelpunt ook een ontmoetingsplek. Een plek waar we als activiteiten organiseren om mensen met een krappe beurs een kans te bieden hun leven weer op de rails te krijgen.

We bieden mensen een luisterend oor, maar je kunt bij ons ook terecht voor hulpvragen, informatie over cursussen, gezellige activiteiten, financieel advies en ook vrijwilligerswerk

De Voedselbank in Moerwijk is open:

Op donderdag van 13:00 tot 14:30 uur in de Marcuskerk op de Jan Luykenlaan 92 (ingang om de hoek in de Jan Vosstraat)

Voedselpakket Moerwijk afmelden
Kun je je Voedselpakket op donderdag een keer niet @ de Marcuskerk ophalen?

Stuur dan op donderdag VOOR 13:00 uur een SMS met de tekst ‘Afmelding Voedselpakket + JE ACHTERNAAM naar 06 82 542 885.

Kun je je Voedselpakket op vrijdag een keer niet @ de Cypreskerk ophalen?

Stuur dan op vrijdag VOOR 13:00 uur een SMS met de tekst‘Afmelding Voedselpakket + JE ACHTERNAAM naar 06 40 20 0660

Dan kunnen wij je pakket nog verdelen onder andere mensen 🙂

Over de Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbank Haaglanden helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt er voor gezorgd dat mensen in armoede worden geholpen, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?
Een voedselpakket kan alleen worden aangevraagd door een hulpverlenende instantie, zoals Maatschappelijk werk, Leger des Heils, kerkelijke hulpverleners, sociale dienst, schuldhulpverleners, bewindvoerders e.d. U kunt dus niet zelf rechtstreeks een voedselpakket aanvragen. Voedselbank Haaglanden beoordeelt de aanvraag en kijkt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing.
U kunt er niet een hele week van eten.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar 
registratie@voedselbankhaaglanden.nl of neem op maandag of dinsdag tussen 9.30 uur en 14.30 uur telefonisch contact op met de afdeling Registratie van de Voedselbank Haaglanden via 0174-212000 (kiezen voor optie 2)

Of neem contact op met Bettelies Westerbeek via 070 221 211 3 / geloveninmoerwijk@gmail.com