Hulp nodig?

Hulp nodig?
Wie in de problemen is geraakt door geldgebrek, schulden of dakloosheid of door andere oorzaken even niet meer het hoofd op eigen kracht boven water kan houden, kan een beroep doen op  ons als kerk. Wij kunnen op verschillende manieren hulp organiseren. Bijvoorbeeld door je te voorzien van een Voedselpakket van de Voedselbank in Moerwijk

Het werk van de diaconie wordt door vrijwilligers gedaan.
Waar nodig verwijzen door en/of werken we samen met hulpverlenende instanties in Moerwijk of erbuiten.

Heb je vragen over het leven of geloven? Heb je hulp nodig? Neem dan gerust contact op met onze pastor & pionier, Bettelies Westerbeek.

Ons telefoonnummer is:          070 – 221 211 3
Algemeen emailadres is:         welkom@geloveninmoerwijk.nl 
Bettelies haar emailadres is:   pastor@geloveninmoerwijk.nl

Of vul onderstaand contactformulier in