Paas en Doopdienst 1e Paasdag in de Marcuskerk
Wanneer:  Zondag 21 April vanaf 10:00 uur
Waar:        Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92

Na het kijken van The Passion nieuwsgierig geworden?
Van harte welkom bij de Paas en Doopdienst as zondag vanaf 10:00 uur in de Marcuskerk (op de Jan Luykenlaan)

Naast het vieren van Pasen worden er tijdens deze dienst acht(!) mensen gedoopt. Dubbel feest dus!

We verheugen ons op deze dienst waarin we vieren dat de Heer waarlijk is opgestaan!

Vanaf 09:30 uur is de kerk open en om 10:00 uur begint de dienst.

Wil je komen maar ben je bang dat je niemand kent?Geloven in Moerwijk Neo-Geloven-in-Moerwijk-Woont-werkt-en-kerkt-in-Moerwijk-Den-Haag Paas en Doopdienst 1e Paasdag in de Marcuskerk Stuur even een berichtje naar Neo op
06 34 196 796 dan wacht hij je beneden bij de ingang even op.

Paas en Doopdienst 1e Paasdag in de Marcuskerk
Wanneer:  Zondag 21 April vanaf 10:00 uur
Waar:        Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92

Over Pasen
Bij Pasen denken veel mensen aan bergen chocolade-eitjes, een lekker, uitgebreid paasontbijt en één, voor sommigen zelfs twee, welkome vrije dagen. Maar wat vieren we nu eigenlijk tijdens Pasen?

Pasen is het belangrijkste christelijke feest en draait om de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. Pasen zelf valt op zondag en is in feite de dag dat Jezus uit de dood herrees. Maar het paasfeest is ook wel de verzamelnaam voor de hele week, van Witte Donderdag tot tweede paasdag.

Witte Donderdag
De herdenking begint op Witte Donderdag, de dag dat Jezus zijn laatste avondmaal nuttigde met zijn discipelen. Dit was ook de dag dat hij werd verraden door Judas Iskariot. Die kreeg dertig stukken zilver van de Romeinen als hij Jezus zou aangeven. Dat deed hij door hem een kus te geven, zodat de Romeinen wisten wie ze moesten hebben; de judaskus.

Goede Vrijdag
Als gevangene van de Romeinen werd Jezus op de vroege ochtend van Goede Vrijdag in het openbaar voorgeleid en ter dood veroordeeld, mede op aandringen van het publiek. Dezelfde dag nog loopt hij met doornenkroon op zijn hoofd en het zware kruis op de schouders de lijdensweg naar de plek waar hij aan datzelfde kruis wordt genageld. Daar sterft hij drie uur later.

Stille Zaterdag
Op Stille Zaterdag herdenken christenen dat Jezus in zijn graf werd gelegd, waar hij de hele zaterdag bleef liggen. Kerkklokken blijven op deze dag stil, vandaar de naam. Dit is ook de laatste dag van de vastentijd tussen carnaval en Pasen.

Eerste paasdag
Op zondag is het eigenlijke Pasen. Op deze dag staat Jezus weer op uit de dood. Dat ontdekten Maria en Jezus’ discipelen volgens de Bijbel toen ze bij het graf kwamen en zagen dat de grote steen die het graf beschermde, was weggerold.

Over Geloven in Moerwijk
Wil je weten of Geloven in Moerwijk als kerk iets voor jou is?
De beste manier om daar achter te komen, is door een keer ergens aan mee te doen.

Heb je vragen over het leven of geloven? Heb je hulp nodig? Wil je stage lopen of afstuderen op onze pioniersplek/pionierskerk?

Neem dan gerust contact op met onze pastor & pionier, Bettelies Westerbeek.
Een koffie-afspraak in Moerwijk is zo gemaakt (ze drinkt haar koffie zwart zonder suiker ;-)).

Ons telefoonnummer is:          070 – 221 211 3
Algemeen emailadres is:         welkom@geloveninmoerwijk.nl 
Bettelies haar emailadres is:   pastor@geloveninmoerwijk.nl