Informatie hulpverleners aanvraag voedselpakket

Informatie hulpverleners aanvraag voedselpakket via Voedselbank in Moerwijk
Bij de toewijzing van voedselpakketten hanteert de Voedselbank Haaglanden de volgende criteria die hiervoor zijn opgesteld door Voedselbanken Nederland.
Kijk hier voor de berekening van de regels.
Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in Moerwijk heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is.

Als uw cliënt inderdaad aan deze criteria voldoet vult u dan svp zsm het formulier Aanvraagformulier voedselpakket Voedselbank in Moerwijk in

Hoe vraagt u als hulpverlener een voedselpakket aan?
Omdat de Voedselbank Haaglanden wekelijks een groot aantal aanvragen moet verwerken, heeft de Stichting Voedselbank Haaglanden een aantal regels opgesteld, waaraan de aanvraag moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden. Deze richtlijnen zijn:

 • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door het volledig ingevulde aanvraagformulier Voedselpakket Haaglanden per mail te versturen aan de afdeling registratie van Voedselbank Haaglanden.
 • Voor eerste aanvrageneersteaanvraag@voedselbankhaaglanden.nl en voor herbeoordelingen herbeoordeling@voedselbankhaaglanden.nl
 • Aanvragen in een ander bestandsformaat of welke niet per mail ontvangen worden, kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.
 • Per cliënt dient het aanvraagformulier in een aparte mail aan de afdeling Registratie te worden toegezonden. (Dus niet meerdere aanvraagformulieren in één mail).
 • Het aanvraagformulier en de bijbehorende toelichting kan worden gedownload via de volgende twee links:
  Aanvraagformulier Voedselbank Haaglanden locatie Marcuskerk 
  en Voedselbank Haaglanden Toekenningscriteria 2019 
 • Wanneer de aanvraag voor maandagochtend 9.00 uur door de afdeling Registratie is ontvangen, wordt deze in principe dezelfde week nog verwerkt. In het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden (Zie het aanvraagformulier) kan de verwerking van de aanvraag iets langer duren.
 • Als uw cliënt in aanmerking komt voor een voedselpakket, ontvangen zowel u als uw cliënt (wanneer wij tenminste beschikken over een mailadres van de cliënt) een e-mail met daarin de bevestiging van de toekenning van een voedselpakket. In deze mail staat tevens de periode, waarvoor een voedselpakket verstrekt wordt, in deze mail vermeld. Wij verwachten, dat u deze gegevens kortsluit met uw cliënt.
 • In het geval, dat uw cliënt niet in aanmerking komt voor een voedselpakket, zullen wij u vanzelfsprekend ook informeren.
 • U ontvangt uw ingestuurde aanvraagformulier ook retour. Op dit formulier zijn door de afdeling Registratie een cliëntnummer (gevolgd door een versienummer) en het besluit op de aanvraag ingevuld. Op het formulier treft u tevens de datum aan wanneer uiterlijk een heraanvraag moet worden gedaan. Dit is in principe twee weken voor de datum, waarop de verstrekking van het voedselpakket wordt beëindigd.

Download hier het Aanvraagformulier Voedselbank Moerwijk en de Toelichting aanvraagformulier voedselpakket Voedselbank Moerwijk

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar 
registratie@voedselbankhaaglanden.nl of neem op maandag of dinsdag tussen 9.30 uur en 14.30 uur telefonisch contact op met de afdeling Registratie van de Voedselbank Haaglanden via 0174-212000 (kiezen voor optie 2)

Of neem contact op met Bettelies Westerbeek via 070 221 211 3 of pastor@geloveninmoerwijk.nl 

%d bloggers liken dit: